Info

De duik-clinic voor DSM medewerkers is prima verlopen en enthousiast ontvangen.

Allen die meegewerkt hebben, bedankt voor de inzet!