Wie zijn wij

De Walrussen

Wij zijn een sportduikvereniging. Onze vereniging bestaat inmiddels 40 jaar.

Wij zijn lid van de NEderlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en Sport, NELOS genaamd. Omdat de NELOS via de BEFOS (BElgische Federatie voor Onderwateronderzoek en -Sport) aangesloten is bij de CMAS (Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques) zijn de brevetten wereldwijd erkend.

Het is voor ons belangrijk de nadruk te leggen op "vereniging". Daarmee willen wij aangeven dat wij geen belang hebben om op commerciële basis duikopleidingen te geven. Dit wil niet zeggen dat de opleidingen bij ons gratis zijn.

Met enige regelmaat starten wij nieuwe opleidingen voor beginners en gevorderde duikers. Deze opleidingen worden gegeven volgens de regels van de CMAS, de grootste erkende federatie van duikorganisaties ter wereld en voldoen vanzelfsprekend aan de Europese EN 14153-1, EN 14153-2 en EN 14153-3 normen.

Deze opleidingen bestaan telkens uit 3 delen:

  1. een theoretisch deel,
  2. een praktisch deel in het zwembad,
  3. een praktisch deel in buitenwater.

De eerste twee delen worden telkens afgesloten met een examen terwijl het derde deel, afhankelijk van het brevet, aantal duiken en/of oefeningen in buitenwater omvat.

Het 1* brevet (EN 14153-1) kan, naar keuze, gecombineerd worden met het brevet 'Basis Nitrox Duiker' (BND).

Vrijwel het gehele jaar door worden er duiken georganiseerd naar diverse duiklocaties in en rond Limburg.

Naast het duiken worden vanzelfsprekend ook andere activiteiten georganiseerd. Zowel mannen als vrouwen zijn lid van onze vereniging. Je moet in principe wel minimaal 14 jaar oud zijn om lid te kunnen worden.

Interesse?

Heb je interesse om een duikopleiding bij een vereniging waar gezelligheid voorop staat te volgen, neem dan via e-mail of het informatie-aanvraag formulier contact met ons op. Het aanmeldingsformulier voor onze duikclub is te downloaden via documenten.

Natuurlijk kun je ook lid worden als je al in het bezit bent van een duikbrevet.