News

Onze rekenmodule voor duiken volgens de NELOS tabel berekend nu ook het luchtverbruik in barl (bar liter).

Daarnaast zijn er wat foutjes gecorrigeerd.