Vakantie

Het zomer-reces komt er weer aan!

De laatste training voor de vakantieperiode is op di 8-Juli-2014.

Op di 26-Augustus-2014 worden de trainingen hervat op de bekende tijdstippen.

Allen alvast een fijne vakantie gewenst en natuurlijk veel leuke duiken!