Bijeenkomst 15-10-2019

Op 15 oktober om 20:00 uur (voorafgaande aan de training) houden we een korte bijeenkomst waarbij alle leden worden verzocht aanwezig te zijn.