Zwembad weer open

Nu de eerste Walrussen het hoofd alweer onder water gestoken hebben en ons zwembad besloten heeft om per 25 mei weer open te gaan, komt er wat licht in de tunnel.
Het Anker wil dat alle verenigingen die gebruik maken van het zwembad een protocol opstellen waarmee duidelijk gemaakt wordt dat de verenigings activiteiten op een veilige manier, binnen de richtlijnen van de corona-aanpak, kunnen plaatsvinden. Wij hebben ook zo”n verzoek gekregen.
We denken dat we op dinsdag 2 juni weer voor het eerst sinds de corona-uitbraak samen kunnen zwemmen.
Tot zover de stand van zaken en hopelijk tot 2 juni.
Vriendelijke groeten,
Het bestuur